Linnéa koloniträdgårdsförening

Vi är en koloniträdgårdsförening med stugor och finns i Bromma. Ibland benäms vi Kortenslund, som var namnet på det gamla torp, som en gång låg här.

År 1917 bildades den förening vid nuvarande Brommaplan som år 1921 ombildades till Linnéa koloniträdgårdsförening. I samband med att Drottningholmsvägen och spårvägen (senare tunnelbanan) anlades fick koloniområdet flyttas. Det skedde 1939–1940. De flesta stugor härrör från denna flytt och är alltså från 1920-talet eller äldre. Vår förening består av 213 stugor. Vi är en ekonomisk förening och arrenderar området av Stockholm stad.

Koloni öppen för besökare
Intresset för att odla växer i Stockholmsregionen och drygt 200 personer finns nu på kölistan för att köpa en stuga hos oss. Allmänheten är även välkommen att besöka koloniområdet. Vi arrangerar aktiviteter som besökare gärna får ta del av som sommarcafé, midsommarfirande och ljusfest i början av september.

Anmäl intresse för att köpa stuga
Försäljning av stugor sker genom ett kösystem som föreningen sköter – och inte till högstbjudande. Priserna för stugor är från cirka 100 000 till 250 000 kronor. Om du önskar köpa stuga i föreningen ska du anmäla dig till vår intresselista. Anmälan görs vid besök på kolonins expeditionstider under perioden maj–augusti på följande tider: Onsdagar kl 19:30–20:30 eller första lördagen i månaden (juni- augusti) kl 14:00–15:00.
En årlig avgift om 300 kronor betalas av den som är intresserad av att köpa stuga. Årsarrendet för en stuga är 2 000 kronor. Medlemsavgiften till föreningen är 2 000 kronor per år.

För att få köpa kolonistuga ska du vara bosatt och mantalsskriven inom de kommuner i Stockholms län som finns inskrivna i föreningens arrendeavtal med Stockholms stad. Du får heller ej vara bosatt i och/eller ägare till villa eller radhus.

Miljödiplomerad förening med biodling
Föreningen blev år 2013 miljödiplomerad på bronsnivå och uppnådde under 2016 även den högre silvernivån. Vi har såväl miljö- som odlingsgrupp för att stimulera kolonister att odla och göra det på ett miljövänligt sätt. Kolonin har även biodling för att få bättre pollinering av växter. På vår miljöstation gäller källsortering och kolonisterna komposterar sitt trädgårdsavfall.

Huvudinfarten till föreningen är vid Spångavägen 84. Du kan se var vi finns på kartan nedan (klicka för förstoring):

Kontakt
E-post: info@linneakoloni.se
Telefon expedition 08-579 724 25 (se tider ovan)

Föreningen är ansluten till Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar och Koloniträdgårdsförbundet.