Expeditionen, Städdag, Årsbok m.m

Expeditionen öppnar lördag 1/5 kl. 14:00-15:00. Därefter är öppettiderna varje onsdag 19:30-20:30 och första lördagen i månaden kl. 14:00-15:00

Telefon expeditionen: Påminnelse att den som tidigare meddelats är uppsagd (okt-2020) Kontakt sker endast via e-mail: linnea.koloni@gmail.com eller under expeditionstiderna.

Koloniträdgårdsförbundet firar 100-årsjubileum och då tänker Linnéakoloninockså delta.
Om loppis, vårfest och midsommarfirande ej kan genomföras p.g.a. pandemin så erbjuds ni att utföra era arbetsåtaganden inför och under jubileumsdagen i stället

Städdagen blir lördag 8/5 med start klockan 10:00. Mer info. kommer via våra anslagstavlor i området.

Årsmötet är förlagt till lördag 5/6 och kommer att hållas utomhus (vid Linneagården) p.g.a. pandemi-restriktioner. Årsboken ligger nu ute på hemsidan.