Är du intresserad av att musta 8 september?

Styrelsen har beslutat att inte hyra in musteriet något av de datum som tidigare var aktuella (25 aug resp 1 sept). Dels för att det ej går att få ihop tillräcklig med mogna äpplen då, dels för att det är skördemarknad 1 sept. Vi beslutade däremot att undersöka om det är möjligt att hyra musteriet ett senare datum, så även höst- och vinterfrukt kan mustas.

Föreningen har möjlighet att hyra musteriet söndag 8 september.
För att veta om det är värt att göra det behöver vi få veta vilka som är intresserade av att musta och i så fall hur mycket frukt. (Transparente blanche och andra tidiga sommaräpplen fungerar nog inte att musta då eftersom de blir övermogna.)

Skicka era svar till Per Larsson, essingeper@hotmail.com, senast fredag 23 augusti om ni är intresserade. (Ni som tidigare svarat behöv inte göra det igen.)

Minimigränsen för att hyra musteriet är att vi kan få ihop 400 kg äpplen. Då bör priset kunna bli 70-80 kronor för en trelitersbox. Får vi ihop större mängd kan priset eventuellt sänkas. För att få effektivitet i mustningen behöver mindre mängder frukt blandas med annan frukt för att fylla kärlet vid pastöriseringen (det kan även ge bättre smak).