Arbetsåtagande 2019

I år kommer de ansvariga för de olika områdena av arbetsåtagande svara för att tilldelade arbetsuppgifter blivit gjorda. Anser du att du vill ha kvar samma jobb som du haft i år även nästa år behöver du inte skicka in någon uppgift alls till oss. Vill du däremot byta arbetsuppgift måste du meddela oss detta och om du är ny medlem hos oss vill vi gärna få ett meddelande från dig vad du kan tänka dig att ställa upp på inom de arbetsområden som finns. Läs mer och och se vilka arbetsåtagandena är i filen nedan.

ARBETSÅTAGANDE 2019

Skicka snarast möjligt ett kort meddelande med namn, lottnummer, telefonnummer och önskad arbetsuppgift med post till Linnea Koloni, c/o Kerstin Keller, Vickergatan 9, 118 61 Stockholm, eller med mail till kerstin.keller@outlook.com.