Årsmöte söndag 19 april

Tidigare meddelades att årsmötet ska vara lördag 18 april. Vi har nu blivit tvungna att flytta mötet så det är söndag 19 april kl 13 i Linnéagården. Kallelsen och årsboken skickas ut med mejl i början av mars.

Motionera till årsmötet
Motioner till årsmötet ska ha inkommit till styrelsen senast 15 mars. Motioner skickas till linneakoloni@gmail.com eller till föreningens postadress, Linnéakolonin c/o Monica Karlsson Ljusstöparbacken 26 A, 117 65 Stockholm