Avvakta betalning tills du fått fakturauppgifter

För att underlätta vår fakturahantering och bokföring ber vi dig att inte betala in ditt arrende eller medlemsavgift i förväg. Avvakta med betalning till dess att du fått fakturan.

Faktura skickas till den adress, du uppgett till föreningen (e-post eller postadress). Vi önskar att så många som möjligt använder e-post då portokostnader är höga. Betalning av arrende/medlemsavgift senast 31 mars. Fakturautskick innan dess.

När faktura betalas är det jätteviktigt att uppge lottnummer och namn på betalningen.

Styrelsen