Bidra till Linnéanytt

Nästa nummer av Linnéanytt är planerad att komma ut veckan efter midsommar. Har du någon text eller bild du tror kan vara intressant för tidningen kan du kontakta redaktör Eva Nordlinder på eva.nordlinder@mag.bonnier.se senast 30 maj.