Brev till Skatteverket från ordförande Mona Starkman

Bromma 2020.10.26

 

Fastighetsdeklaration

Med anledning av årets Fastighetsdeklarationer av småhus, så skriver jag å Koloniträdgårdsföreningen Linnéa Kortenlunds alla 213 medlemmar/ stugägares vägnar. Bromma Ulvsunda 1:1.

Alla stugor i vårt koloniområde har en storleksyta om 17 – 26 m2 men spannet på era deklarationsuppgifter varierar mellan 100 000 och 350 000 kronor.

Detta är ett stort frågetecken för oss och orsakar stor frustration och ilska bland medlemmarna. Vi kan inte förstå vadi skillnaderna ligger och vi har ej heller fått någon som helst förklaring vad som ligger till grund för dessa olikheter.

Dessutom har heller ingen förklaring kommit varför höjningen från föregående år blivit så kraftig.

Det vore ej orimligt att som skattebetalare få information om vad som ligger till grund för deklarationen i sin helhet, de orimliga höjningarna och de stora olikheterna när det kommer till stugorna.

 

Väntar på återkoppling från er.

Hälsningar

Linnéa Koloniträdgårdsförening

genom

 

ordförande Mona Starkman