Internationellt diplom för miljöarbete

Utdelning av miljödiplom 5 september

I samband med ljusfesten delar även Koloniträdgårdsförbundet ut det internationella diplom vår förening fått för vårt miljöarbete (se nedan). Detta sker 5 september kl 17 vid Linnéagården.  Kom gärna dit och uppmärksamma detta!

——

Häromdagen skickade Ulrica Otterling, generalsekreterare i Kolonitädgårdsförbundet följande till oss.

Hej!

Linnéa Koloniträdgårdsförening är en av en handfull föreningar som har uppnått guldnivå i Koloniträdgårdsförbundets miljödiplomering. Koloniträdgårdsförbundet är medlemmar i det internationella koloniträdgårdsförbundet, Office International de Coin de Terre et des Jardins Familiaux, som omfattar över 2 miljoner kolonister i Europa samt Japan. Office International delar årligen ut diplom till föreningar som gjort viktiga insatser inom ekologisk odling och nydanande projekt. Jag vill nu berätta att Linnéa Koloniträdgårdsförening har tilldelats Office Internationals diplom inom ekologisk odling för att ni har nått guldnivå inom miljödiplomeringen.

Väldigt roligt och välförtjänt tycker vi på förbundet!
—-

Det känns oerhört roligt och uppmuntrande att vår förening blivit uppmärksammad och det bland 2 miljoner! kolonister.

Arbetet fram till att vi uppnått guldnivån i miljödiplomeringen har målmedvetet pågått under mer än 10 år och alla Linnéakolonister som bidragit ska känna sig mycket stolta.

Alice Fri

—-

Vi från styrelsen är också oerhört stolta att vår förening har uppmärksammats. Samtidigt vill vi påminna om att detta inte är ett avslutat arbete. För att bibehålla guldnivån måste vi fortsätta att:

  • värna om miljön
  • fördjupa förståelsen av vad miljödiplomeringen innebär och ekologisk odling
  • informera nya medlemmar
  • tydligt profilera oss som en ekologisk förening

Själva överlämningen av diplomet skulle i normala fall ha skett vid ett föreningsmöte, men just nu är det ju inte aktuellt med större möten. Men när det blir möjligt, så ska vi fira utmärkelsen tillsammans!

Styrelsen Linnéa koloniförening

Miljödiplomering av Linnéa Kortenslund

Under 2022 sker ny inventering av vår koloni och nytt beslut
om vi lever upp till miljödiplomering guld.

 

Som femte koloniförening i Sverige har Linneá Kortenslund koloniförening uppnått guldnivån i miljödiplomeringen. Vi, Karin och undertecknad, är stolta att vi lyckats, och också oerhört tacksamma för alla medlemmar som ställt upp och bidragit till  detta.

Här kommer en  beskrivning av vägen fram till guldet.

Efter en gemensam städdag 2007 var vi några kolonister som samtalade om att bilda en trädgårdsgrupp, som så småningom blev TT. Från början stod det för ”trädgårdstanterna”, men när Aarne som första man anslöt till gruppen blev det bara TT. Vi träffades och utbytte idéer om odling och planerade olika besök.

Ett besök som fick betydelse för framtiden var på Gubbängens koloniområde, som är en lottförening, dvs utan stugor. Vi visades runt av Britta Gussander, som berättade att deras förening hade blivit miljödiplomerad. Det väckte nyfikenhet hos oss och vi inom TT sa: ”Kan dom, så kan vi”.

Vårt första steg på vägen mot miljödiplomeringen var att skicka en motion till årsmötet 2010 som innebar att föreningen skulle sträva mot ekologisk odling, dvs ingen konstgödsel eller användande av  kemiska bekämpningsmedel skulle förekomma, och på ett extra årsmöte i augusti 2010 togs beslut om ekologisk odling. Därefter ansökte föreningen om grundnivån i miljödiplomeringen, som beviljades mycket tack vare att vi har en  bra återvinning, och att det  då stod i ordningsreglerna att alla skulle ha minst en kompost. Miljögruppen (f.d. TT) fick i uppgift att arbeta vidare med miljöcertifieringen, och styrelsen var angelägen om att få rapporter om vårt arbete, varför vi inbjöds till ett flertal styrelsemöten.  Initiativ togs av styrelsen till att miljöhäftet utarbetades.

Att vara miljödiplomerad innebär att föreningen inom följande sex områden blir bedömd:

A. Organisation

B. Odling

C. Biologisk mångfald

D. Vatten

E. Energi och material

F. Transporter och maskiner

Var tredje år görs en ny bedömning, för att se om föreningen fortfarande lever upp till det som bedömdes vid tidigare tillfälle, och om föreningen inom andra områden utvecklat och förbättrat sin status.

För att öka intresset bland kolonisterna och för att förkovra oss  har miljö-och odlingsgruppen  under årens lopp bjudit in till en rad föredrag och samtal om t.ex.:

Kompostering och gödsling. Aarne Lahna

Grönsaksodling, bevattning, växtföljd, gröngödsling mm. Daniel Björklund

Kurser i äppelbeskärning, artbestämning av äpplen och ympning. Bengt Persson

Köksträdgården. Lena Israelsson

Mina tre bästa odlingstips. Solveig Sidblad

Hur vi skyddar våra växter. Maj-Lis Pettersson

Om jord och jordförbättring. Niklas Westin (Rölunda)

Att odla i pallkrage, kvadratodling. Daniel Björklund

Om ”gamla kulturväxter” odlade av människor. Maria Löfgren

En studiecirkel om ekologisk odling och en om miljödiplomering  har anordnats.

Litteratur om trädgårdsodling  har införskaffats till biblioteket, där det finns en speciell hylla för böcker om trädgårdsodling plus alla skrifter ”Lätt om odling” (utgivna av Svenska Förbundet för Koloniträdgårdar och Fritidsbyar).

Vid åtskilliga tillfällen har vi informerat på anslagstavlor om odlings- och miljötips och trädgårdsskötsel.

Dessutom har anordnats en rad besök bl.a. till: Gubbkärrets koloni, Ekens koloni, Lövsta koloni, Vintervikens koloni, Julita, Skillebyholm och Enköpings trädgårdar.

2013 , 2016 och i augusti år har utvärdering skett. För varje gång har vi förbättrat vårt läge och i år fick vi tillräckligt med poäng för att nå den högsta nivån, guld.

Vi kan inte nu luta oss tillbaka och tro att vi för all framtid har vårt guld säkrat. Det är av största vikt att vi fortsätter med ett aktivt miljöarbete och att fler kolonister engagerar sig i miljöarbetet. Vi vill ju bibehålla guldet!

Bromma, september 2019

För Miljö- och odlingsgruppen

Alice Fri

 Protokoll från miljöcertifiering

Har du uppdaterat dina kontaktuppgifter?

Har du flyttat, bytt telefonnummer eller e-postadress senaste tiden?
Det är då viktigt att styrelsen får de nya uppgifterna så vi kan skicka årsmöteskallelse och andra viktiga dokument. Adressregistret ligger även till grund för att utskicket av Koloniträdgårdsförbundets tidning.
Anmäla ändrade kontaktuppgifter till linnea.koloni@gmail.com

Att tänka på när du planerar att bygga

All form av ny-, till- och ombyggnad i kolonin ska anmälas till styrelsen och få styrelsens eller föreningens byggansvariges godkännande. Detta gäller även byggande av till exempel lekstugor, trädkojor, avskiljande väggar, pergolor, staket och tak samt flytt av fönster och dörrar. Vid utvändiga måleriarbetet på stugor, till exempel av fasader, ska en anmälan göras till styrelsen som kan ta ställning till om valet av färg är enligt de rekommendationer som finns från Stockholms stad.

Innan du skickar en anmälan till styrelsen bör du även informera dina närmaste grannar om vilka byggarbeten som är på gång.

Styrelsen och byggansvarig avgör om den planerade byggnationen kräver bygglov eller om det räcker med ett godkännande från föreningens sida. Krävs bygglov är det den enskilde kolonistens ansvar att söka sådant hos Stockholms stad och betala de avgifter som medföljer detta. Det är även kolonisten som ansvarar för att ta fram ritningar och andra handlingar.

Görs en bygglovspliktig byggnation utan bygglov finns risk att det som uppförts måste rivas om det visar sig att den strider mot byggreglerna.

Mer information om byggregler och hur du söker bygglov finns på föreningens webbplats medlemssidor under ”Byggregler”.