Dags att beställa hästgödsel

Leveransen sker vecka 34 med start 19 aug. Gödseln består av torv och träck.

Hästarnas basföda är hö och gräs, kraftfodret är till största delen ekologiskt. Hästarna får även lusernpellets (pelleterat gräs). Mineraler som ges är från örter. Hästarna har inte fått antibiotika eller andra kemiska preparat.

För den som vill göra en varmbänk och därför vill ha obrunnen gödsel är det möjligt att få. Gödseln levereras i säckar vid tomtgränsen.

Pris per säck 60 kr inkl. moms. Ingen kontant betalning. Fakturan mailas.

Är du intresserad hör av dig till Alice Fri via mail alicefri@telia.com senast den 18 augusti. Obs svara inte till föreningen!  Uppge antal säckar (brunnen eller obrunnen gödsel), lottnummer och mailadress. Tyvärr kan inte ved levereras.

Alice Fri /För Bebe Gransten och Stefan Turesson, Totalexpansion H