Stadgar och protokoll

Här hittar du föreningens stadgar, protokoll från årsmöten och styrelsemöten samt minnesanteckningar från sommartinget.

Stadgar

Stadgar för Linnea koloniträdgårdsförening (antagna 2015)

Årsmötesprotokoll

Årsmöte den 22 april 2017

Styrelseprotokoll 2017-2018

Styrelsemöte 29 maj 2017
Styrelsemöte 19 juni 2017
Styrelsemöte 10 juli 2017
Styrelsemöte 9 augusti 2017
Styrelsemöte 29 augusti 2017
Styrelsemöte 25 september 2017

Sommarting

Sommarting 15 juli 2017