Stadgar och protokoll

Här hittar du föreningens stadgar, protokoll från årsmöten och styrelsemöten samt minnesanteckningar från sommartinget.

Stadgar

Stadgar för Linnea koloniträdgårdförening (uppdaterade april 2018)

Årsmötesprotokoll
Årsmöte 21 april 2018
Årsmöte 22 april 2017
Extra årsmöte 15 juli 2017

Styrelseprotokoll
Styrelsemöte 24 september 2018
Styrelsemöte 3 september 2018
Styrelsemöte 13 augusti 2018
Styrelsemöte 23 juli 2018
Styrelsemöte 9 juli 2018
Styrelsemöte 18 juni 2018
Styrelsemöte 28 maj 2018
Styrelsemöte 8 maj 2018
Konstituerande möte 21 april 2018

Styrelsemöte 29 maj 2017
Styrelsemöte 19 juni 2017
Styrelsemöte 10 juli 2017
Styrelsemöte 9 augusti 2017
Styrelsemöte 29 augusti 2017
Styrelsemöte 25 september 2017
Styrelsemöte 27 november 2018
Styrelsemöte 5 februari 2018
Styrelsemöte 12 mars 2018

Sommarting

Sommarting 15 juli 2017