Stadgar och protokoll

Här hittar du föreningens stadgar, protokoll från årsmöten och styrelsemöten samt minnesanteckningar från sommartinget.

Stadgar
Stadgar för Linnéa koloniträdgårdsförening (ändrade i april 2018)

Årsmötesprotokoll
Årsmöte 21 april 2018
Årsmöte 22 april 2017
Extra årsmöte 15 juli 2017

Styrelseprotokoll
Styrelsemöte 28 januari 2019
Styrelsemöte 19 november 2018
Styrelsemöte 24 september 2018

Styrelsemöte 3 september 2018
Styrelsemöte 13 augusti 2018
Styrelsemöte 23 juli 2018
Styrelsemöte 9 juli 2018
Styrelsemöte 18 juni 2018
Styrelsemöte 28 maj 2018
Styrelsemöte 8 maj 2018
Konstituerande möte 21 april 2018

Styrelsemöte 29 maj 2017
Styrelsemöte 19 juni 2017
Styrelsemöte 10 juli 2017
Styrelsemöte 9 augusti 2017
Styrelsemöte 29 augusti 2017
Styrelsemöte 25 september 2017
Styrelsemöte 27 november 2018
Styrelsemöte 5 februari 2018
Styrelsemöte 12 mars 2018

Sommarting

Sommarting 15 juli 2017