Gullris – en växt att hålla koll på

På många kolonilotter blommar nu gullris (Solidago). Den höga gula växten är vacker men har en tendens att lätt sprida sig och kan därmed vara en invasiv växt. När den blommat över sprids frön över ett stort område. Klipp därför bort gamla blomställningarna och lägg dem i brännbart avfall – läggs de i komposten kan fröna spridas den vägen. Läs mer om gullris och se bilder.