Handlingar till årsmöte 2020

Här finns kallelse, dagordning, motioner + svar sant styrelsens förslag inför årsmötet 7 juni 2020. Du hittar här även årsboken samt de ekonomiska handlingarna och revisionsberättelsen.

Årsbok för 2020
Kallelse, föredragningslista, förslag till ny styrelse, förslag till ersättningar, förslag till stadgeändring, ordförandes tillbakablick på 2019, verksamhetsberättelse, information inför säsongen 2020 samt kalender. OBS! Kalendern kan komma att ändras p g a coronaepidemin.

Årsbok 2020 (inklusive kallelse, föredragningslista med mer)

Resultat- och balansrapport samt revisionsberättelse 2019 + budget 2020

Motioner till årsmötet och styrelsens svar på motionerna

 


Gällande stadgar

Linnea stadgar