Uppskjutet årsmöte + årsmöteshandlingar

På grund av rådande restriktioner från myndigheter för att hindra spridning av det nya coronaviruset blir vi tvungna att åter en gång ställa in årsmötet, som var planerat till 7 juni. I dagsläget vet vi inte datum för när det går att genomföra, utan måste avvakta att myndigheternas rekommendationer ändras. Styrelsen återkommer senare med datum om när årsmötet kan genomföras.

Formellt har styrelse, revisorer och valberedning mandat tills nästa ordinarie årsmöte. Det innebär att i väntan på att årsmötet kan genomföras sitter nuvarande styrelse kvar för att kunna sköta föreningens löpande arbete, som beslut om försäljningar, underhåll och att agera på inkomna frågor. Nuvarande revisorer och valberedning kvarstår även i väntan på att årsmötet genomförs. Detta beslut har styrelsen tagit efter samråd med årsmötesordförande Anders Nordmark och revisor Kerstin Keller.

Handlingar till årsmötet
Styrelsen har nu svarat på de två motioner som kommit in till årsmötet.  Här hittar du alla handlingar till årsmötet (kräver inloggning).

Handlingarna kommer inte att skickas ut med post till medlemmar – så vill du ha dem utskrivna får du göra det själv.

Har du problem med inloggningen eller att få upp dokumenten kan du höra av dig på linnea.koloni@gmail.com.