Information om årets syn

Vid den årliga synen kommer som vanligt följande områden att kollas:
-Häckarnas höjd (1.10 m) och bredd (40 cm)
-Ogräs utanför häckarna
-Komposter
-Allmänna ordningen och trädgårdsskötseln
-Oklippta och för höga träd
-Tre fruktträd på lotten minst
-Stugornas skick samt grindar
-Ordningen mot allmänning

Enär föreningen fått klagomål på att ett flertal stugor är dåligt under-hållna, så har styrelsen tillsammans med synemännen särskilt tittat på dessa vid årets syn. Ni som får anmärkning på era stugor där mycket arbete krävs för att åtgärda detta, får en förlängd tidsperiod fram till augusti 2021 då en omsyn sker gällande stugornas skick och upprustning skall ha skett. Innan dess bör ni göra upp en åtgärdsplan och lämna in den före sista augusti i år 2020 till styrelsen. För övrigt så genomförs synen under juni och omsyn sker i augusti.

Skötseln av stuglotter gäller lika för samtliga kolonister. Skötseln av DIN lott påverkar dina lottgrannar – ogräs sprider sig och växer in på grannarnas lotter, höga träd och buskar skuggar grannens bär- och grönsaksodlingar. Var rädd om grannsämjan! För frågor eller ytterligare information kontakta styrelsen via mail eller på expeditionen onsdagskvällar kl. 19.30-20.30.