Miljöarbete

Miljödiplomerad förening
Föreningen blev år 2013 miljödiplomerad på bronsnivå. Arbetet har fortsatt och sommaren 2016 kom besked att föreningen nått nästa diplomeringsnivå, silver.

Miljö- och odlingsgrupper
Föreningen har en miljögrupp som arbetar för att vidareutveckla miljöarbetet och leva upp till de krav som miljödiplomeringen ställer. Denna grupp bjuder även in talare och tipsar kolonister hur de kan agera mer miljövänligt.
Föreningens odlingsgrupp har till uppgift att stimulera kolonister att odla mer och fungera som odlingsrådgivare. Gruppen bjuder dessutom in föredragshållare och sprider tips kring odling. För närvarande pågår även en studiecirkel om odling.

Biodling
För att få till en bättre pollinering av växter har kolonin en egen bigård och en bigrupp som sköter kuporna och tar vara på honungen. En privat biodlare har även kupor i området.

Sopsortering
Vid föreningens miljöstation sorterar vi våra sopor och kan därmed se till att en stor del av avfallet går till återvinning. Trädgårdsavfall komposterar kolonisterna på sina egna lotter.