Miljödiplomering av Linnéa Kortenslund

Under 2022 sker ny inventering av vår koloni och nytt beslut
om vi lever upp till miljödiplomering guld.

 

Som femte koloniförening i Sverige har Linneá Kortenslund koloniförening uppnått guldnivån i miljödiplomeringen. Vi, Karin och undertecknad, är stolta att vi lyckats, och också oerhört tacksamma för alla medlemmar som ställt upp och bidragit till  detta.

Här kommer en  beskrivning av vägen fram till guldet.

Efter en gemensam städdag 2007 var vi några kolonister som samtalade om att bilda en trädgårdsgrupp, som så småningom blev TT. Från början stod det för ”trädgårdstanterna”, men när Aarne som första man anslöt till gruppen blev det bara TT. Vi träffades och utbytte idéer om odling och planerade olika besök.

Ett besök som fick betydelse för framtiden var på Gubbängens koloniområde, som är en lottförening, dvs utan stugor. Vi visades runt av Britta Gussander, som berättade att deras förening hade blivit miljödiplomerad. Det väckte nyfikenhet hos oss och vi inom TT sa: ”Kan dom, så kan vi”.

Vårt första steg på vägen mot miljödiplomeringen var att skicka en motion till årsmötet 2010 som innebar att föreningen skulle sträva mot ekologisk odling, dvs ingen konstgödsel eller användande av  kemiska bekämpningsmedel skulle förekomma, och på ett extra årsmöte i augusti 2010 togs beslut om ekologisk odling. Därefter ansökte föreningen om grundnivån i miljödiplomeringen, som beviljades mycket tack vare att vi har en  bra återvinning, och att det  då stod i ordningsreglerna att alla skulle ha minst en kompost. Miljögruppen (f.d. TT) fick i uppgift att arbeta vidare med miljöcertifieringen, och styrelsen var angelägen om att få rapporter om vårt arbete, varför vi inbjöds till ett flertal styrelsemöten.  Initiativ togs av styrelsen till att miljöhäftet utarbetades.

Att vara miljödiplomerad innebär att föreningen inom följande sex områden blir bedömd:

A. Organisation

B. Odling

C. Biologisk mångfald

D. Vatten

E. Energi och material

F. Transporter och maskiner

Var tredje år görs en ny bedömning, för att se om föreningen fortfarande lever upp till det som bedömdes vid tidigare tillfälle, och om föreningen inom andra områden utvecklat och förbättrat sin status.

För att öka intresset bland kolonisterna och för att förkovra oss  har miljö-och odlingsgruppen  under årens lopp bjudit in till en rad föredrag och samtal om t.ex.:

Kompostering och gödsling. Aarne Lahna

Grönsaksodling, bevattning, växtföljd, gröngödsling mm. Daniel Björklund

Kurser i äppelbeskärning, artbestämning av äpplen och ympning. Bengt Persson

Köksträdgården. Lena Israelsson

Mina tre bästa odlingstips. Solveig Sidblad

Hur vi skyddar våra växter. Maj-Lis Pettersson

Om jord och jordförbättring. Niklas Westin (Rölunda)

Att odla i pallkrage, kvadratodling. Daniel Björklund

Om ”gamla kulturväxter” odlade av människor. Maria Löfgren

En studiecirkel om ekologisk odling och en om miljödiplomering  har anordnats.

Litteratur om trädgårdsodling  har införskaffats till biblioteket, där det finns en speciell hylla för böcker om trädgårdsodling plus alla skrifter ”Lätt om odling” (utgivna av Svenska Förbundet för Koloniträdgårdar och Fritidsbyar).

Vid åtskilliga tillfällen har vi informerat på anslagstavlor om odlings- och miljötips och trädgårdsskötsel.

Dessutom har anordnats en rad besök bl.a. till: Gubbkärrets koloni, Ekens koloni, Lövsta koloni, Vintervikens koloni, Julita, Skillebyholm och Enköpings trädgårdar.

2013 , 2016 och i augusti år har utvärdering skett. För varje gång har vi förbättrat vårt läge och i år fick vi tillräckligt med poäng för att nå den högsta nivån, guld.

Vi kan inte nu luta oss tillbaka och tro att vi för all framtid har vårt guld säkrat. Det är av största vikt att vi fortsätter med ett aktivt miljöarbete och att fler kolonister engagerar sig i miljöarbetet. Vi vill ju bibehålla guldet!

Bromma, september 2019

För Miljö- och odlingsgruppen

Alice Fri

 Protokoll från miljöcertifiering