Mobil miljöstation besöker Linnéa, 27 augusti

Lämna miljöfarligt avfall

  • Datum: Lördag 27 augusti
  • Tid: Klockan 11.45–12.15
  • Plats: Koloniträdgårdsföreningen Linnéa, intill Linnéagården vid kärluppställningsplatsen.

Samla ihop gamla färgburkar, kemikalier och mindre elavfall och lämna när mobila miljöstationen kommer. Då hjälps vi åt och förhindrar att kemikalier – och annat miljöfarligt avfall – kommer ut i naturen.