Odlingstips och invasiva växter

Miljö- och odlingsgruppen har satt upp information kring invasiva växter och om odling på föreningens anslagstavlor. Informationsblad om odling finns även på biblioteket, (lilla bordet till höger innanför dörren) samt en bokhylla rakt fram med odlingsböcker att titta i. Under Aktuellt på vår webbsida www.linneakoloni.se hittar du även texter om bland annat invasiva växter och tips på fruktträd.
Vår ambition är att under sommaren ha en rundvandring i kolonin för att lära oss hur invasiva växter ser ut.