Poströsta senast 31 augusti till årsmötet

För att minska smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har föreningens styrelse beslutat att genomföra årsmötet via poströstning. Beslutet har tagits med hänvisning till de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten gett ut och styrelsen har konsulterat Koloniträdgårdsförbundet i ärendet.

Du hittar formulär för poströstning (i både pdf- och Wordformat), reviderad dagordning och budget samt övrig information på http://linneakoloni.se/handlingar-till-arsmote-2020/.
På denna länk hittar du även de dokument som tidigare skickats ut inför årsmötet som årsbok och motioner.*

Viktiga datum:
31 augusti ska poströsterna vara föreningen tillhanda.
7 september upprättas röstlängd, räknas röster och upprättas protokoll.

OBS! Enbart en röst per lott.

Denna information skickas inte ut med vanlig post. Har du problem att få upp dokument eller att fylla i poströstningen finns ett fåtal uppkopierade exemplar av dokumenten på expeditionen. Du kan även kontakta styrelsen på linnea.koloni@gmail.com.

Expeditionens öppettider
Under perioden maj–augusti är expeditionen öppen onsdagar kl 19:30–20:30 samt första lördagen i månaden kl 14:00–15:00.

* I Årsboken (som var med i det ursprungliga utskicket i våras) hittar du bland annat förslag på avgift och på arvoden (sid 10). Se http://linneakoloni.se/wp-content/uploads/2020/03/Linnea%C3%85rsbok2020.pdf

Utdrag ur Årsboken nedan:

——
10 Fastställande av avgifter
Med anledning av att arrendet till staden har höjts, så föreslår styrelsen en höjning av arrendet med 150 kronor per år till 2 150 kronor. Medlemsavgiften är fortsatt 2 000 kronor per år. Koloniträdgårdsföreningen Linnéas bankgiro är 433-8257.Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorer och valberedning
Förslaget är att fördela två basbelopp för ersättningar till styrelsen samt till revisorerna och valberedningen.

——
(Prisbasbeloppet för 2020 är, enligt Statistiska Centralbyrån, 47300 kr.)