Rapportera om du har eldstad i stugan

Att ha en eldstad i sin stuga innebär en risk för brand. Storstockholms brandförsvar (SSBF) har kontaktat styrelsen för en träff med information kring brandskydd och sotning. Inför denna träff behöver styrelsen veta vilka stugor som har eldstad som man använder.

Vi ber därför alla kolonister som har eldstad i sin stuga att rapportera det till styrelsen senast 30 juni. Det går att göra antingen med en lapp i föreningens brevlåda vid expeditionen eller till kassör Monica Karlsson på monica.karlssonkoloni@gmail.com.

Brev från Storstockholms brandförsvar