Så vattnar du bäst

Avstå från att vattna på din lott mitt på dagen eller om det blåser mycket för då avdunstar vattnet snabbt och går till spillo. Tidig morgon är den bästa tiden att vattna, eftersom sniglar och svampsjukdomar kan gynnas om man vattnar på kvällen.

Även vattnets temperatur är viktig, växternas rötter har svårt att ta upp för kallt vatten. Vattnet bör vara tempererat. Använd gärna regnvatten! Det är bra att hälla upp kallt kran- eller brunnsvatten i en tunna, hink eller vattenkanna så att det får samma temperatur som den omgivande luften.