Samråd om byggplaner vid Spångavägen

I flera år har det diskuterats att bygga bostäder vid Spångavägen i skogsområdet mellan Sedumbacken och infarten till kolonin. Nu pågår en samrådsprocess där planerna presenteras och där det finns möjlighet att lämna synpunkter på planerna.

Det rör sig om bygge av 75 hyreslägenheter i flerbostadshus som föreslås bli fyra till fem våningar höga och med entréer ut mot Spångavägen. Till skillnad från tidigare planer verkar det inte nu som det är tänkt att dessa hus ska byggas ända fram till infarten till kolonin, utan en skogsdunge ska bevaras. Byggherre är Stockholmshem.

Lämna synpunkter senast 24 januari
Stockholms stad ordnade den 10 december ett samrådsmöte där det informeras om planerna och finns möjlighet att ställa frågor.
Det finns dessutom möjlighet att ta del av förslaget på Tekniska nämndhuset, Flemminggatan 4, och på Brommaplans bibliotek, Klädesvägen 12. Sista datum att lämna synpunkter på förslaget är 24 januari 2020.

Läs mer om förslaget

Byggplanerna för gamla flygplatsområdet
Vad gäller planerna att bebygga gamla flygplatsområdet, där bland annat golfbanan ligger, följer styrelsen löpande denna process. I november var även företrädare för Linnéa, Iris, Glia och Riksby koloniföreningar inbjudna till staden för ett informationsmöte.
En planprocess ska påbörjas de närmaste åren, men den avser då enbart den första etappen som är vid Plantagen och Lintaverken. Nästföljande etapper finns det ännu inte tydliga tidsplaner för. Enligt staden är det först runt år 2035 man räknar med att området där golfbanan ligger ska vara bebyggt. Styrelsen återkommer med mer information kring detta under våren.