Samråd om byggplaner vid Spångavägen

I flera år har det diskuterats att bygga bostäder vid Spångavägen i skogsområdet mellan Sedumbacken och infarten till kolonin. Nu pågår en samrådsprocess där planerna presenteras och där det finns möjlighet att lämna synpunkter på planerna.

Det rör sig om bygge av 75 hyreslägenheter i flerbostadshus som föreslås bli fyra till fem våningar höga och med entréer ut mot Spångavägen. Till skillnad från tidigare planer verkar det inte nu som det är tänkt att dessa hus ska byggas ända fram till infarten till kolonin, utan en skogsdunge ska bevaras. Byggherre är Stockholmshem.

Stockholms stad ordnade den 10 december ett samrådsmöte där det informerades om planerna.
Det fanns dessutom möjlighet att till och med 24 januari lämna synpunkter på förslaget.

Läs mer om förslaget

Byggplanerna för gamla flygplatsområdet
Vad gäller planerna att bebygga gamla flygplatsområdet, där bland annat golfbanan ligger, följer styrelsen löpande denna process. I november var även företrädare för Linnéa, Iris, Glia och Riksby koloniföreningar inbjudna till staden för ett informationsmöte.
En planprocess ska påbörjas de närmaste åren, men den avser då enbart den första etappen som är vid Plantagen och Lintaverken. Nästföljande etapper finns det ännu inte tydliga tidsplaner för. Enligt staden är det först runt år 2035 man räknar med att området där golfbanan ligger ska vara bebyggt. Styrelsen återkommer med mer information kring detta under våren.