Se distanskurser om odlande

Studiefrämjande ordnar under våren digitala distanskurser om odlande.

Onsdag 21 april Beskärning av träd och buskar: https://www.studieframjandet.se/stockholms-lan/gustav-arrangemang/kurser/2021/april/beskarning-av-trad-och-buskar/

Onsdag 5 maj Skapa en levande och fruktbar jord: https://www.studieframjandet.se/stockholms-lan/gustav-arrangemang/kurser/2021/maj/skapa-en-levande-och-fruktbar-jord/

De är bara att klicka på länken under respektive kl 18:00 då det startar.

De distanskurser som varit tidigare under våren går att se inspelade i efterhand. De finns på https://kolonitradgardsforbundet.se/jubileumswebinarier/