Trädfällning/slyröjning

Blankett för Ansökan om beskärning/nedtagning av träd och buskar på stadens parkmark finns att hämta på expeditionen.

Koloniföreningens styrelse och övriga kolonister har inga befogenheter att själva fatta beslut om/och eller verkställa fällning av träd utanför den egna lottgränsen.