Valberedningen efterlyser styrelsekandidater

Vet du någon som skulle passa i styrelsen?

En förening behöver en styrelse för att hålla ihop föreningens arbete, för att driva gemensamma frågor och ta ansvar för helheten.

I vår förening skulle det heller inte vara möjligt att ha det rika utbud av aktiviteter som vi har om inte styrelsen skapar förutsättningarna, som att ordna med finansiering, ser till att arbetsuppgifter utförs, håller kontakt med kommunen etc. Med andra ord: styrelsen är avgörande för hela föreningen – och de som sitter i styrelsen utför viktiga uppgifter som vi alla medlemmar har nytta av.

Inför årsmötet i april har Mona aviserat att hon inte ställer upp till omval efter många förtjänstfulla år som ordförande. Björn önskar lämna kassörsposten och ytterligare några styrelseledamöter kommer att lämna sina poster.

Det finns alltså flera poster som måste besättas. Inom valberedningen har vi sedan i höstas varit i kontakt med olika personer vi tror kan passa i styrelsen – och har några namn vi kommer att föreslå årsmötet. Men vi skulle behöva förslag på flera namn att kontakta för att höra om de är intresserade av att sitta i styrelsen – viktigast är att hitta ny ordförande och kassör. Vår ambition är att föreslå en styrelse bestående av ledamöter med olika kompetenser, erfarenheter och bakgrunder.

Vet du någon kolonist du tror skulle passa i styrelsen? Kanske du själv är intresserad av att sitta i styrelsen?

Tveka inte med att höra av dig med förslag till valberedningen på mejladress helene.holmqvist@accessafinans.se så snart som möjligt.

Vänligen,

Valberedningen
(Lasse, Helene, Åsa, Tove och Per)