Vatten, sopstation och bommar inför hösten

I mitten av oktober eller när risken för frost finns så stängs vattnet av. För att skydda din vattenpost bör du först tömma den på vatten när vattenledningarna har stängts och därefter täcka vattenposten med något isolerande material.
Sopstationen och vägbommarna till området stängs runt 15 oktober.