Att tänka på när du planerar att bygga

All form av ny-, till- och ombyggnad i kolonin ska anmälas till styrelsen och få styrelsens eller föreningens byggansvariges godkännande. Detta gäller även byggande av till exempel lekstugor, trädkojor, avskiljande väggar, pergolor, staket och tak samt flytt av fönster och dörrar. Vid utvändiga måleriarbetet på stugor, till exempel av fasader, ska en anmälan göras till styrelsen som kan ta ställning till om valet av färg är enligt de rekommendationer som finns från Stockholms stad.

Innan du skickar en anmälan till styrelsen bör du även informera dina närmaste grannar om vilka byggarbeten som är på gång.

Styrelsen och byggansvarig avgör om den planerade byggnationen kräver bygglov eller om det räcker med ett godkännande från föreningens sida. Krävs bygglov är det den enskilde kolonistens ansvar att söka sådant hos Stockholms stad och betala de avgifter som medföljer detta. Det är även kolonisten som ansvarar för att ta fram ritningar och andra handlingar.

Görs en bygglovspliktig byggnation utan bygglov finns risk att det som uppförts måste rivas om det visar sig att den strider mot byggreglerna.

Mer information om byggregler och hur du söker bygglov finns på föreningens webbplats medlemssidor under ”Byggregler”.