Föredrag på Linneagården, 5 juli

Vackrare trädgård med större mångfald

Kom och träffa Valdemar Pietsch, från Flora och Fauna.

Linneagården
tisdag 5 juli
klockan 18.30

 

Trädgårdsmästare Valdemar Pietsch berättar om hur vi som kolonister kan bidra till en god pollinering.

  • Insekternas betydelse
  • Biologisk mångfald
  • Koloniträdgårdens betydelse för artrikedomen
  • Att anlägga en äng med mera

Föredraget avslutas med en rundvandring i kolonin.

Välkommen

Miljö och odlingsgruppen