Fortsatt arbete för biologisk mångfald

Faunadepåer – hem och skafferi för många
Som ni säkert sett finns det nu faunadepåer (högar av död ved som ska gynna insekter) på flera ställen i kolonin, till exempel vid infarten från Gliavägen bakom den fina bänken. Under sommaren kommer flera faunadepåer att byggas. Dessutom ska vi skapa små sandbäddar där humlor kan bo.

Vid infarten från Spångavägen pågår arbetet med att skapa en äng med ängsblommor. Intill denna yta har även solrosor planterats (för att ge blomsterprakt och mat till fåglar) samt en hängsälg (viktig för pollinatörer på våren). Vi kommer även att på lämplig plats kring infarten att anlägga fler faunadepåer och sandbäddar.

Anlägg en faunadepå och gynna mångfalden
Har du möjlighet får du gärna även skapa en äng, en faunadepå eller sandbädd i din egen trädgård.

Några andra tips för den egna trädgården:

  • Anlägg fågelbad, det är uppskattat av både fåglar och insekter
  • Sätt upp fågelholkar
  • Vänta med att klippa en del av gräsmattan tills klöver och andra blommor blommat över (gynnar pollinatörer)
  • Samla ihop gräsklippet och lägg på landen, det ger näring till växterna och gör att jorden är fuktig längre
  • Ta vara på gråvatten (från disk- och tvätt) och vattna dina växter
  • Bygg en faunadepå med nedsågade stammar eller grova grenar åt insekterna
  • Sätt upp bi/stekelhotell med borrade hål där olika insekter kan bygga bo
  • Gör en liten sandbädd åt humlor

Miljö- och odlingsgruppen