Miljödiplomering – fortsatt guld!

Bra svarsfrekvens gav fortsatt guld och tips om framtida aktiviteter.

Vi inom Miljö- och odlingsgruppen tänkte att det kan vara kul för medlemmarna, att få se vilka poäng vi fick i miljödiplomeringen, och vilka svar vi fick via enkäten.

Enkäten gav jättebra svarsfrekvens  – 142 svar / 213 lotter = 67 %

Linnéas kolonister gav positiv respons och är väl medvetna om odling & miljö samt gav bra feedback.

Fritextsvaren var bra. De ger oss tips om framtida aktiviteter, och inriktning över aktiviteter/kurser som intresserar folk.

Miljö- och odlingsgruppen