Grus och Sand 2022

Grus och sand att hämta för den egna lotten. Priset är 75 kronor per kärra.

Skriv och lägg lapp om lottnummer + antal kärror i postlådan intill grusfacken innan du lämnar platsen.

Jord kommer ej att erbjudas p.g.a. risk finns att vi får in bl.a. Parkslide med den.

Om detta fungerar bra så kommer föreningen att fortsätta med den här servicen.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Linnéakolonin