Kallelse till Linnéas årsmöte 2023

Linnéa koloniträdgårdsförening
Årsmöte 2023

Datum: Lördag 22 april 
Tid: klockan 13.00
Plats: Linnéagården

Mötet inleds med servering 12.00, följt av ett informationsmöte 12.30.

Varje medlem kan ha en (1) fullmakt med sig.

Motioner

  • Motioner till årsmötet ska ha inkommit till styrelsen senast den 22 mars 2023.

Motioner skickas till linnea.koloni@gmail.com eller till
Koloniträdgårdsföreningen Linnéa,
c/o Björn Westöö,
Gubbkärrsvägen 29T,
168 40 Bromma

Årsmöteshandlingar

  • Årsbok innehållande årsmöteshandlingar skickas ut elektroniskt, senast 2 veckor innan årsmötet. Allt material kommer att finnas tillgängligt på hemsidan, för att läsa eller skriva ut. 
  • Handlingarna kommer inte, av miljö- och kostnadsskäl, att skickas ut med post.

Styrelsen Linnéa