Syn i Byn – synen 2022 börjar i mitten av juni.

SYN I BYN

Synen av våra lotter och stugor utgår från de regler vi har att följa
enligt SK (Stockholms Kolonister) och Linnéakolonins ordningsregler
samt Stadens arrendeavtal.
Reglerna finns i den blå pärmen,som skall finnas i varje stuga.
Enligt dessa regler, så skall lotterna vara väl omskötta till den 15 juni
och i varje fall före Midsommarhelgen.
Här nedan följer det som synemän och -kvinnor kommer att
inspektera:

Häckarna skall ej vara högre än 110 cm och ej bredare än 20 cm ut
mot gata. Marken under och utanför häck skall hållas fri från ogräs.

Fruktträden skall beskäras minst vartannat år och vattenskott tas
bort årligen.

Prydnadsträd och buskar skall hållas på en höjd som ej
skuggar egna eller grannars odlingar.

Komposter om minst två stycken skall finnas på lotten för trädgårds-
avfall.

Rågångarna som kan bestå av gräs, grus eller plattor skall hållas fria
från ogräs 35 cm från vardera kolonists sida.

Trädgården rensas från ogräs såsom Maskrosor, Kirskål, Parksallad,
Knölklocka, Parkslide, Lupiner, Guldris, vilka alla är invasiva arter.
Se till att fröställningar från dessa plockas bort och bränns i fall du har
dessa växter på din lott.

Grusgångar och plattläggningar hålls ogräsfria.

Vattentunna/-or skall finnas för att samla upp regnvatten för bevattning
av växter.

Stugans skick Här är det av vikt att huset är välvårdat och ger ett
prydligt intryck så att den ej skämmer lotten.
Sly bakom stugor mot skogen skall hållas nere av berörd kolonist.

Du får dessutom gärna ha en postlåda för att kunna ta emot förenings-
meddelanden och det skall finnas ett tydligt lottnummer på stugan eller grinden.

OBS! endast de kolonister som får påpekande får lapp i lådan. Om lotten ej har någon anmärkning så lämnas ingen lapp.

Linnéakolonins styrelse