Syn i Byn

SYN I BYN

Synen av våra lotter och stugor utgår från de regler vi har att följa enligt SK (Stockholms Kolonister) och Linnéakolonins ordningsregler samt Stadens arrendeavtal. Reglerna finns i den blå pärmen, som ska finnas i varje stuga. Enligt dessa regler, så ska lotterna vara väl omskötta till den 15 juni och i varje fall före Midsommarhelgen.

Här nedan följer det som synemän- och kvinnor kommer att inspektera:

  • Häckarna ska ej vara högre än 110 cm och ej bredare än 20 cm ut mot gata. Marken under och utanför häck ska hållas fri från ogräs.
  • Fruktträden ska beskäras minst vartannat år och vattenskott tas bort årligen.
  • Prydnadsträd och buskar ska hållas på en höjd som ej skuggar egna eller grannars odlingar.
  • Komposter om minst två stycken ska finnas på lotten för trädgårdsavfall.
  • Rågångarna som kan bestå av gräs, grus eller plattor ska hållas fria från ogräs 35 cm från vardera kolonists sida.
  • Trädgården rensas från ogräs såsom Maskrosor, Kirskål, Parksallad, Knölklocka, Parkslide, Lupiner, Guldris, vilka alla är invasiva arter. Se till att fröställningar från dessa plockas bort och bränns i fall du har dessa växter på din lott.
  • Grusgångar och plattläggningar hålls ogräsfria.
  • Vattentunna/-or skall finnas för att samla upp regnvatten för bevattning av växter.
  • Stugans skick Här är det av vikt att huset är välvårdat och ger ett prydligt intryck så att den ej skämmer lotten. Sly bakom stugor mot skogen ska hållas nere av berörd kolonist.

Du får dessutom gärna ha en postlåda för att kunna ta emot föreningsmeddelanden och det ska finnas ett tydligt lottnummer på stugan eller grinden.

OBS! endast de kolonister som får påpekande får lapp i lådan. Om lotten ej har någon anmärkning så lämnas ingen lapp.

Linnéakolonins styrelse