Handlingar till årsmöte 2020

OBS! På grund av coronapandemin håller föreningen i år årsmötet via poströstning. Röstningen sker under augusti månad enligt utskick. Poströsterna ska vara föreningen tillhanda senast 31 augusti.
Den 7 september 2020 upprättas röstlängd, räknas röster och upprättas protokoll.

Handlingar utskickade 31 juli inför poströstningen

Följebrev inför årsmötet
Ny föredragningslista inför årsmöte 2020
Blankett för poströstning vid årsmötet 2020 (Pdf-fil)
Blankett för  poströstning vid årsmötet 2020 (Word-fil)
Bokslut 2019 och reviderad budget 2020
Valberedningens reviderade förslag
Fullmakt till årsmötet

Årsbok för 2020 (handlingar utskickade under våren)
Kallelse, föredragningslista, förslag till ny styrelse, förslag till ersättningar, förslag till stadgeändring, ordförandes tillbakablick på 2019, verksamhetsberättelse, information inför säsongen 2020 samt kalender.

Årsbok 2020 (inklusive kallelse, föredragningslista med mer)
Resultat- och balansrapport samt revisionsberättelse 2019 + budget 2020
Motioner till årsmötet och styrelsens svar på motionerna

Protokoll från årsmötet
Protokoll årsmöte 7 september 2020

Gällande stadgar
Linnea stadgar