Handlingar till årsmöte 2021

Årsmöte 2021

Årsmötet kommer att hållas den 5 juni klockan 12.00 och att det kommer att äga rum utomhus utanför Linnéagården.

 

Årsbok för 2021 (handlingar utskickade under våren)
Kallelse, föredragningslista, förslag till ny styrelse, förslag till ersättningar, förslag till stadgeändring, ordförandes tillbakablick på 2020, verksamhetsberättelse, information inför säsongen 2021 samt kalender.

Årsbok 2021 (inklusive kallelse, föredragningslista med mer)

 

Protokoll från årsmötet
Protokoll årsmöte 7 september 2020

Gällande stadgar
Linnea stadgar