Miljöarbete

Miljödiplomerad på guldnivå
Föreningen blev år 2013 miljödiplomerad på bronsnivå. 2016 kom besked att föreningen nått nästa diplomeringsnivå, silver. 2019 blev föreningen miljödiplomerad på den högsta nivån, guld.

Miljö- och odlingsgrupp
Föreningen har en miljö- och odlingsgrupp som arbetar för att vidareutveckla miljöarbetet och leva upp till de krav som miljödiplomeringen ställer. Denna grupp bjuder även in talare och tipsar kolonister hur de kan agera mer miljövänligt. Gruppen ska också stimulera kolonister att odla mer och fungera som odlingsrådgivare.

Biodling
För att få till en bättre pollinering av växter har kolonin en egen bigård och en bigrupp som sköter kuporna och tar vara på honungen.

Sopsortering och flisning
Vid föreningens miljöstation sorterar vi våra sopor och kan därmed se till att en stor del av avfallet går till återvinning. Trädgårdsavfall komposterar kolonisterna på sina egna lotter. Vid föreningens gemensamma städdagar på våren och hösten finns möjlighet att flisa trädgårdsavfall, och ta vara på flisen på lotterna.

Invasiva främmande arter

Invasiva främmande är arter som med människans hjälp flyttats från sin ursprungliga miljö och i sin nya omgivning börjar sprida sig snabbt och orsakar allvarlig skada för ekosystem, infrastruktur eller människors hälsa vilket medför stora kostnader för samhälle och enskilda.

Det är ett av de största hoten mot biologisk mångfald i Sverige och globalt och antalet främmande arter som blir invasiva ökar från år till år. 

Det här är ett komplext miljöproblem där alla behöver hjälpa till och samarbeta för att vi ska kunna rå på det. Bäst stoppar vi de invasiva arterna genom att arbeta förebyggande, så att de inte kommer till Sverige eller sprids inom landet. De som ändå kommer hit måste snabbt upptäckas och bekämpas.
Läs mer >>> Om invasiva främmande växter.