Intresselista

Vill du bli kolonist

All information om vilka stugor, som finns till salu publiceras på vår hemsida under fliken ”kommande visningar”. Sidan är lösenordskyddad. Lösenordet samt ett informationsmejl skickas ut till intresselistans medlemmar så snart den första årsavgiften har betalats.

Kolonistugan säljs enligt hembud
Man köper stugan och arrenderar tomten. Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar (FSSK), där Koloniträdgårdsföreningen Linnea ingår, tillämpar hembud. Det innebär att säljaren hembjuder sin stuga till föreningen för försäljning. Föreningen värderar och fastställer stugans värde enligt FSSK:s prislista. Detta värde inkluderar stuga, bod, träd, buskar, perenner, odlad markyta med mera. Försäljning av stugor sker genom en intresselista som föreningen sköter. Föreningens styrelse utser köparen. Säljaren kan inte påverka detta. Priserna för stugor är från cirka 150 000 till 300 000 kronor.

Intresselista – för den som vill köpa kolonistuga
Intresselistan är inte en strikt kölista. När en person på intresselistan anmäler sig intresserad av att köpa en stuga som är till salu, har styrelsen flera saker att beakta. Bland annat föreningens behov av yrkeskunskaper, funktioner i styrelse och övrigt i föreningen samt kötid. Styrelsen kontaktar de lämpligaste kandidaterna för en intervju, och fattar därefter beslut om vem som får erbjudande att bli medlem och därmed köpa den aktuella stugan. En plats på Intresselistan är personlig och kan inte överlåtas eller ärvas.

Anmälan till intresselistan endast via personligt besök
Du kan inte anmäla dig via mejl eller brev. Du måste besöka föreningshuset personligen på kolonins expeditionstider. Det kostar 400 kronor per år att vara med på listan. Din tid på intresselistan räknas från det datum vi får in inbetalningen till vårt konto.

Expeditionens öppettider:

Expeditionen öppnar 8 maj 2024 (18.30 – 19.30)

 • Onsdagar, klockan 18.30 – 19.30 (under säsong)
 • Första lördagen (maj, juni, juli och augusti), klockan 14.00-15.00

Hur fungerar intresselistan?
Under januari-februari skickas ett mejl till alla på listan med information om inbetalning av årsavgiften samt årets informationsmöte. Mötet brukar anordnas under maj månad. När du anmält ditt intresse och betalat avgiften får du, efter att vi hunnit registrera din betalning, ett mejl som bekräftar att du finns med på listan och årets lösenord, för att kunna ta del av kommande visningar.

Håll koll så att mejlet inte hamnar i skräpposten. Kontakta oss, om du inte fått mejlet. Den som inte betalar stryks från listan och tappar sin tid på intresselistan. Vi skickar inte ut några påminnelser.

OBS! Glöm inte att meddela oss via mejl om du ändrar adress. All kontakt sker via e-post.
Intresselistans e-post: info@linneakoloni.se

Besök hemsidan regelbundet för att inte missa visning
Du får själv hålla reda på när stugor ska säljas. Information om vilken/vilka stugor som finns till försäljning publiceras på hemsidan cirka en vecka innan visning. Visningar påbörjas i maj. De senaste åren har 6-10 stugor sålts per säsong.

Livet som kolonist är roligt – men kräver arbetsinsats
Att vara kolonist innebär att du kan ägna din fritid åt att odla och vara delaktig i en trädgårdskultur, men också att du blir en del av en levande folkrörelse. Det är roligt att odla, men det är en tidskrävande hobby. Ogräs ska hållas under kontroll, plantor dras upp, buskar beskäras, grödor skriker efter näring och vatten. Dessutom behöver kolonistugan omvårdnad och regelbundet underhåll.

Som medlem i Koloniträdgårdsföreningen Linnea har du också skyldighet att delta i någon av våra många och trevliga arbetsgrupper (midsommarfirande, vårfest, skördemarknad, byggnadsvård, utomhusjobb, pubafton, odling och miljögrupp). Vi har dessutom städdagar (vår och höst) med obligatorisk närvaro. Dessa grupper är till för att behålla Linnea lika fin och trevlig som vi alla önskar. I vårt arrendeavtal med Stockholms stad ingår det att vi ska vårda hela vårt område och våra gemensamma byggnader.

Linnea är en miljödiplomerad förening med biodling
Föreningen är miljödiplomerad på den högsta nivån, guldnivå. Vi har en miljö- och odlingsgrupp för att stimulera kolonister att odla och att göra det på ett miljövänligt sätt. Kolonin har även biodling för att få bättre pollinering av växter. På vår miljöstation gäller källsortering och kolonisterna komposterar sitt trädgårdsavfall. Att ha uppnått guldnivå är absolut inte ett avslutat arbete. För att bibehålla guldnivån är det av största vikt att fortsätta:

 • värna om miljön
 • fördjupa förståelsen av vad miljödiplomeringen innebär och ekologisk odling
 • informera nya medlemmar
 • tydligt profilera oss som en ekologisk förening

Villkor för att köpa kolonistuga

 • Du ska vara 18 år och myndig.
 • En kolonistuga kan ha fler ägare, men endast en person kan vara medlem i föreningen.
 • Du måste vara bosatt och mantalsskriven inom de kommuner i Stockholms län som finns inskrivna i föreningens arrendeavtal med Stockholms stad (Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Tyresö och Täby).
 • Du får inte ha arrende- eller nyttjanderätt till annan odlingsmöjlighet som till exempel koloni- eller fritidsträdgård eller vara bosatt i och/eller ägare till villa, radhus eller sommarställe.
 • Det är inte tillåtet att mantalsskriva sig eller bo i sin stuga under vinterhalvåret.
 • En förutsättning är också att du har odlingsintresse.
 • Du ska vara beredd att efterleva de ordningsregler som finns och vara medveten att det finns gemensamma aktiviteter som du är skyldig att delta i.
 • Person som styrelsen befarar kan störa föreningens syfte och mål kan nekas att få köpa en kolonistuga.
 • I och med anmälan till föreningens Intresselista anses du ha lämnat ditt samtycke till hantering av dina uppgifter enligt GDPR (läs mer om GDPR längst ner på sidan).

Vad kostar det att äga en kolonilott?
Kostnader 2024 – årsarrende 2 425 kronor + medlemsavgift 2 425 kronor. Utöver detta tillkommer kostnad för egen förbrukning av el och försäkring.

Deklarera din kolonistuga
Du som äger ett småhus på ofri grund betalar kommunal fastighetsavgift. Du betalar 0,75 procent av byggnadens taxeringsvärde upp till ett halvt takbelopp. För inkomståret 2023 är det halva takbeloppet 4 643 kronor. Kontakta Skatteverket för att ta reda på vad just du ska betala.

GDPR
Föreningen tillämpar GDPR (General Data Protection Regulation) från 2018-05-25. Det innebär att vi förvaltar intresselistan i form av ett digitalt register där vi registrerar följande uppgifter: Namn, födelseår, bostadsadress, postnummer, ort, e-postadress, telefonnummer och ansökningsdatum. Personnummer sparas inte digitalt.

Vi noterar dessutom anledning till att du vill bli kolonist, såsom odlingserfarenheter, tänkbara framtida uppdrag, användbar professionell kunskap och eventuell tillgång till villa, sommarstuga etc. Samtliga uppgifter raderas eller kastas när du inte längre står kvar på Intresselistan.
I och med att du anmäler dig till föreningens Intresselista anses du ha lämnat ditt samtycke till föreningens hantering av ovanstående uppgifter.