Internationellt diplom för miljöarbete

Utdelning av miljödiplom 5 september

I samband med ljusfesten delar även Koloniträdgårdsförbundet ut det internationella diplom vår förening fått för vårt miljöarbete (se nedan). Detta sker 5 september kl 17 vid Linnéagården.  Kom gärna dit och uppmärksamma detta!

——

Häromdagen skickade Ulrica Otterling, generalsekreterare i Kolonitädgårdsförbundet följande till oss.

Hej!

Linnéa Koloniträdgårdsförening är en av en handfull föreningar som har uppnått guldnivå i Koloniträdgårdsförbundets miljödiplomering. Koloniträdgårdsförbundet är medlemmar i det internationella koloniträdgårdsförbundet, Office International de Coin de Terre et des Jardins Familiaux, som omfattar över 2 miljoner kolonister i Europa samt Japan. Office International delar årligen ut diplom till föreningar som gjort viktiga insatser inom ekologisk odling och nydanande projekt. Jag vill nu berätta att Linnéa Koloniträdgårdsförening har tilldelats Office Internationals diplom inom ekologisk odling för att ni har nått guldnivå inom miljödiplomeringen.

Väldigt roligt och välförtjänt tycker vi på förbundet!
—-

Det känns oerhört roligt och uppmuntrande att vår förening blivit uppmärksammad och det bland 2 miljoner! kolonister.

Arbetet fram till att vi uppnått guldnivån i miljödiplomeringen har målmedvetet pågått under mer än 10 år och alla Linnéakolonister som bidragit ska känna sig mycket stolta.

Alice Fri

—-

Vi från styrelsen är också oerhört stolta att vår förening har uppmärksammats. Samtidigt vill vi påminna om att detta inte är ett avslutat arbete. För att bibehålla guldnivån måste vi fortsätta att:

  • värna om miljön
  • fördjupa förståelsen av vad miljödiplomeringen innebär och ekologisk odling
  • informera nya medlemmar
  • tydligt profilera oss som en ekologisk förening

Själva överlämningen av diplomet skulle i normala fall ha skett vid ett föreningsmöte, men just nu är det ju inte aktuellt med större möten. Men när det blir möjligt, så ska vi fira utmärkelsen tillsammans!

Styrelsen Linnéa koloniförening