Linnea koloniträdgårdsförening

Vi är en miljödiplomerad koloniträdgårdsförening med stugor och finns i Bromma. Ibland benäms vi Kortenslund, som var namnet på det gamla torp som en gång låg här.

År 1917 bildades den förening vid nuvarande Brommaplan som år 1921 ombildades till Linnéa koloniträdgårdsförening. I samband med att Drottningholmsvägen och spårvägen (senare tunnelbanan) anlades fick koloniområdet flyttas. Det skedde 1939–1940. De flesta stugor härrör från denna flytt och är alltså från 1920-talet eller äldre. Vår förening består av 213 stugor. Vi är en ekonomisk förening och arrenderar området av Stockholm stad.

Koloni öppen för besökare
Intresset för att odla är stort i Stockholmsregionen och vi har många personer på intresselistan för att köpa en stuga hos oss. Allmänheten är även välkommen att besöka koloniområdet. Vi brukar arrangera aktiviteter som besökare gärna får ta del av som sommarcafé, midsommarfirande och ljusfest i början av september.

Anmäl intresse för att köpa stuga
Försäljning av stugor sker genom en intresselista som föreningen sköter – och inte till högstbjudande. Priserna för stugor är från cirka 150 000 till 300 000 kronor. Är du intresserad av att odla och önskar köpa stuga i föreningen ska du anmäla dig till vår intresselista.

OBS! Anmälan gör du vid ett besök på kolonins expeditionstider under perioden maj–augusti.

Avgifter 2023
En årlig avgift om 400 kronor betalas av den som är intresserad av att köpa stuga. Årsarrendet för en stuga är 2 425 kronor. Medlemsavgiften till föreningen är 2 425 kronor per år.

För att få köpa kolonistuga ska du vara bosatt och mantalsskriven inom de kommuner i Stockholms län som finns inskrivna i föreningens arrendeavtal med Stockholms stad. Du får heller ej vara bosatt i och/eller ägare till villa eller radhus.

Miljödiplomerad förening med biodling
Föreningen är miljödiplomerad på den högsta nivån, guldnivå. Vi har en miljö- och odlingsgrupp för att stimulera kolonister att odla och att göra det på ett miljövänligt sätt. Kolonin har även biodling för att få bättre pollinering av växter. På vår miljöstation gäller källsortering och kolonisterna komposterar sitt trädgårdsavfall.

Huvudinfarten till föreningen är vid Spångavägen 84. Du kan se var vi finns på kartan nedan (klicka för förstoring):

Kontakt
E-post: info@linneakoloni.se

Föreningen är ansluten till Stockholms Koloniträdgårdar och Koloniträdgårdsförbundet.