Kallelse till årsmöte 20 april 2024

KALLELSE

Linnea koloniträdgårdsförening
Årsmöte 2024

Datum: Lördag 20 april 
Tid: klockan 13.00
Plats: Linneagården

Mötet inleds med servering 12.00, följt av ett informationsmöte 12.30.

Fullmakt
Ett ombud får enbart företräda en medlem per stämma och endast medföra en (1) fullmakt till stämman.


Motion/motioner
Motioner till årsmötet ska ha inkommit till styrelsen senast den 20 mars.

Motioner skickas via e-post: linnea.koloni@gmail.com eller post till:

Koloniträdgårdsföreningen Linnea
c/o Jeanette Andersson
Verkstadsgatan 3, lgh 1305
117 36 Stockholm

Årsmöteshandlingar

  • Årsbok innehållande årsmöteshandlingar skickas ut elektroniskt, senast 2 veckor innan årsmötet. Allt material kommer att finnas tillgängligt på hemsidan, för att läsa eller skriva ut. 
  • Handlingarna kommer inte, av miljö- och kostnadsskäl, att skickas ut med post.