Diplom för synnerligen utmärkta trädgårdsalster 1923

Diplom i föreningens arkiv.

Lämna ett svar