Viktig information om vattenavstängning

Att tänka på när vattnet stängts av

Måndag 16 oktober stängs vattnet av. Efter avstängning ska kolonisten se till att alla kranar, även huvudkranen, är öppna så att de inte fryser sönder. Låt kranarna stå öppna i någon vecka, efter att vattnet stängts av, för att vattnet ska sugas tillbaka. Det är dock ingen garanti att allt vatten försvinner. Ibland får man ta till tryckluft för att tömma rören.

Igångsättning av vatten

Sommarvattnet sätts på omkring den 15 april, beroende på vädret. Innan vattenpåsättningen måste alla kolonister stänga av sina vattenkranar och huvudkranen vid sin tomtgräns för att undvika översvämningar. Om inte detta görs skapas stora problem och vattenpåsättningen kan försenas.