Blankett arbetsåtagande 2022-2023

Det är dags att meddela styrelsen vad du utfört för arbetsåtagande under sommaren och ge förslag på vad du kan hjälpa till med nästkommande säsong. Vi har alla ett gemensamt ansvar för att vårt koloniområde är snyggt och välskött!

Styrelsen har tagit fram en blankett som beskriver olika arbetsåtagande. Den finns att hämta på expeditionen. Använd gärna vår nya blankett för att meddela oss årets och nästkommande års arbetsåtagande samt aktuella kontaktuppgifter.

Styrelsen behöver uppdatera Linneas kontaktlista då den innehåller en del gamla och inaktuella adresser, telefonnummer och e-post. Fyll i dina uppgifter oavsett du har flyttat eller inte.

Du kan skicka det via e-post: linnea.koloni@gmail.com eller lämna blanketten i vår brevlåda intill expeditionen.

Hälsar Styrelsen