Anmäl arbetsåtagande 2022-2023, 15 september

Nu är det dags att meddela styrelsen vad du utfört för arbetsåtagande under sommaren och ge förslag på vad du kan hjälpa till med nästkommande säsong. Vi har alla ett gemensamt ansvar för att vårt koloniområde är snyggt och välskött!

Styrelsen har tagit fram en blankett som beskriver olika arbetsåtagande. Den kommer att finnas på expeditionen. Du kan också hämta ditt exemplar på sommartinget (lördag 16 juli, klockan 13.00). Använd gärna vår nya blankett för att meddela oss årets och nästkommande års arbetsåtagande samt aktuella kontaktuppgifter.

Styrelsen behöver uppdatera Linneas kontaktlista då den innehåller en del gamla och inaktuella adresser, telefonnummer och e-post. Fyll i dina uppgifter oavsett du har flyttat eller inte.

Senast den 15 september behöver vi få ditt svar. Du kan skicka det via e-post: linnea.koloni@gmail.com eller lämna blanketten i vår brevlåda intill expeditionen.

Hälsar Styrelsen